Hinattava kiekkomultain

Kivi-Pekka Kiekkomultain

Lietelannan kiekkomultain mahdollistaa lietelannan sijoittamisen maaperään ympäristöä säästäen.

Työ tapahtuu tehokkaasti ja varmasti yksikiekkojärjestelmällä kaikissa olosuhteissa. Multain on kehitetty liitettäväksi myös säiliörunkoisiin lietevaunuihin hinattavalla kiinnitysmekanismilla.

Maan tiivistyminen vähenee, koska lietevaunussa ei tarvita raskasta runkorakennetta, multaimen oma akselisto pienentää pistekuormaa, sekä nivellys ja traktoriin liitetty multaimen pakko-ohjaus vähentävät käännyttäessä edestakaisin liikkumista.

Multain myös kestää aikaisempaa paremmin, koska siihen ei kohdistu lietevaunun paino missään tilanteessa.

 › Esite

Varusteet

Hinattava

Pakko-ohjattu runkonivel mahdollistaa multaimen sujuvan seuraamisen työskennellessä ja peruutettaessa. Pakko-ohjauksessa olevat paineakut pehmentävät multaimen liikkeitä ja toimivat ylikuormitussuojana. Runko-ohjauksen ansiosta multaimella voidaan ajaa normaalia jyrkempiä kurveja, jolloin työ tehostuu ja tallausvauriot pienevät. Multaimen pakko-ohjauksen ansiosta vaunulla peruuttaminen käy vaivattomasti.

Pakko-ohjattava

Kone kiinnitetään lietevaunuun pakko-ohjautuvalla hinattavalla rakenteella. Multain kulkee oman pyörästönsä varassa, jolloin se ei lisää lietevaunun akselimassaa. Multain on nivelletty liikkumaan pysty-, vaaka- ja kiertosuunnassa, jolloin multain kulkee maanpinnan mukaisesti riippumatta vaunun liikkeistä.


Yksikkökiekkorakenne

Yksikiekko järjestelmällä liete sijoitetaan 3-8 cm syvyyteen. Vetotehon tarve pysyy kohtuullisena suuremmallakin työleveydellä, koska vakoa ei avata turhan suureksi ja näin vältetään kivien nouseminen pellon pintaan. Yksikiekkojärjestelmä toimii luotettavasti nurmella, sängellä ja muokatussa maassa. Liete sijoitetaan vakoon kiekon jälkeen maanpintaa lähellä olevan kumisuulakkeen kautta. Kiekon laakeroinnissa käytettään erittäin tiiviitä ja luotettavia SKF:n napoja. Kiekkojen jousituksena käytetään lautasmuokkaimesta tuttua ja kestävää kumisauva jousitusta, jonka ansiosta kiekot pääset väistämään esteet


Tasauslevyt

Multaimen taakse on kiinnitetty tasauslevyt, jotka lannan maahansijottamisen yhteydessä tasaavat pellolla olevat esim. myyrien tekemät keot tai muut epätasaisuudet, jotka muuten joudutaan tasaamaan erillisesti. Tasauslevyjä voidaan käyttää myös pinnan tasaamiseen kynnöksellä ajettaessa.


Toiminta

Multaimessa on kaksi  jakajaa,  jolloin saadaan aikaiseksi lietteen parempi läpäisykyky. Putkikoko suurenee suulakkeelle mentäessä ja letkujen mitta on lyhentynyt  näin letkujen tukkeentuminen on saatu minimoitua. Kahden jakajan ansiosta multaimella voidaan myös ajaa puolella työ-leveydellä.