PEL-Tuote Oy ostaa merkittävän osuuden Tume-Agri Oy:n osakekannasta