Bogserad skivharv

Livakka bogserad skivharv

Flytgödselspridaren möjliggör miljövänlig placering av flytgödsel i jorden.

Arbetet sker snabbt och säkert med ett endisksystem. Harven har konstruerats för att även kunna kopplas till slamvagnar med behållare och bogserad fästmekanism.

Markkompakteringen minskar eftersom slamvagnen inte behöver någon tung stomme. Harvens egna axlar minskar punktbelastningen, och leden och tvångsstyrningen av harven som kopplats till traktorn minskar krängningar vid svängning.

Harven håller ännu bättre eftersom slamvagnens vikt aldrig belastar harven.

 › Broschyr

Utrustning

Bogserad

Den tvångsstyrda ramleden gör att harven följer traktorn smidigt vid arbete och bogsering. Tvångsstyrningens tryckackumulatorer dämpar harvens rörelser och fungerar som ett överbelastningsskydd. Tack vare ramstyrningen kan man köra tvärare kurvor än normalt med harven, vilket effektiverar arbetet och minskar mängden trampskador. Harvens tvångsstyrning gör att vagnen är enkel att backa.

Tvångsstyrd

Maskinen kopplas till slamvagnen med en tvångsstyrd bogserad konstruktion. Harven färdas på sina egna hjul och ökar därför inte slamvagnens axelmassa. Harven är ledad så att den kan röra sig vertikalt, horisontellt och i rotationsriktning, vilket gör att den följer markytan oavsett vilken rörelse vagnen gör.


Endiskkonstruktion

Med endisksystemet placeras slammet på ett djup av 3–8 cm. Den erforderliga drageffekten är lagom stor även vid större arbetsbredder eftersom fåran inte blir onödigt stor. På så sätt undviker man att få upp stenar till ytan. Endisksystemet är pålitligt på gräs, stubb och bearbetad mark. Slammet placeras i fåran efter disken genom ett gummimunstycke som ligger nära markytan. Lagren har mycket täta och pålitliga navenheter från SKF. Diskarna har likadana hållbara gummistavsfjädrar som tallriksharven. De hjälper diskarna att väja för hinder.


Utjämningsdiskar

Baktill på harven har man fäst utjämningsdiskar som vid myllning av slam jämnar ut t.ex. sorkhögar eller andra ojämnheter som annars måste jämnas ut separat. Utjämningsdiskarna kan även användas för att jämna ut ytan vid körning på plöjd mark.


Funktion

Harven har två fördelare som möjliggör bättre överföring av slammet. Röret är bredare vid munstycket och slangarna har förkortats för att minimera tilltäppning. Fördelarna gör att harven även kan köras med halv arbetsbredd.