Kivi-Pekka kivenkeräyskone

https://www.youtube.com/watch?v=y58MoSwczlY https://www.youtube.com/watch?v=sE2Rk5q_rfI