Multaimet

 

LHDD 6m, 8m ja 9m

LHDD multain

LHDD = Livakka hydraulic double disc

LHDD-multain on CAT III nelipistenostolaitteeseen kiinnitettävä multaava levityslaite.

Soveltuvat lietteen multaamiseen niin nurmelle, sängelle kuin muokatulle maalle.

 

Kuvat aukeavat suuremmiksi klikkaamalla pikkukuvaa!

LHDD multainNostolaitekiinnitys

LHDD multaimen rakenne on kolmilohkoinen. Sivulohkot nostetaan sylintereillä pystyyn ja lukitaan automaattisesti sylinterikäyttöisillä salpalukituksilla. Kuljetuksessa multaimen maavara on suuri. Tämän mahdollistavat reilulla liikevaralla varustettu nostolaite sekä vantaiden hydraulijousitus. Painatus vantaille tapahtuu 4-pistenostolaitteen kautta.

 

Vantaat

LHDD multaimessa on työleveydestä riippuen 23, 29 tai 33 kpl vantaita. Vannaskohtainen hydraulijousitus tasaa painatusvoiman jokaiselle vantaalle ja sallii isojenkin esteiden ylittämisen, koska vantaiden joustovara ylä-alasuunnassa on noin 30 cm. Jokainen vannas on myös nivelöity, jolloin se pääsee kääntymään sivuttain 30 astetta suuntaansa. Vantaan jousitus ja nivelöinti tekevät multaimesta hyvin maanpintoja myötäilevän.

 

 

 

Kiekot ja maaohjaimet

Vantaissa on kaksoiskiekkorakenne, jolloin kiekot leikkaavat V-muodossa ja tekevät maahan selkeän uran, jolloin liete saadaan menemään tarkasti maaperään ja imeytyminen on nopeaa. Kiekkojen suuri halkaisija 405 mm takaa kevyen pyörinnän, mutta ei kuitenkaan nosta herkästi kiviä. Kiekoissa tiivis ja rasvattava laakerointi. Multain on mahdollista varustaa maaohjaimilla, jotka pitävät kiekon puhtaana.

 

 

 

 

Jakaja

Liete jaetaan Harsön sivusyöttöisellä pystymalli- sella jakajalla. Jakaja on varustettu epäkeskoleik- kureilla ja se toimii tehokkaasti myös jäykällä, heinää ja rehuntähteitä sisältävällä lietteellä. Jakajan terät ovat karkaistut ja tarvittaessa vaihdettavissa. Liete jaetaan 50 mm letkuja pitkin kumisuulakkeille, jotka ohjaavat lietteen tarkasti maahan. Suulakkeiden väli on 270 mm ja niissä on valinnainen tippalukkotoiminto.

Multain sisältää aina LED-valot ja hitaanajon kolmion. Pintalevityslautanen on mahdollista asentaa multaimen runkoon, jolloin multainta ei tarvitse jättää pois jos halutaan tehdä pintalevitystä. Multain on myös mahdollista varustaa keskitetyllä rasvauksella.

 

 

LHSD 6m, 8m ja 9m

LHSD

LHSD = Livakka hydraulic single disc

LHSD-multain on CAT III nelipistenostolaitteeseen kiinnitettävä multaava levityslaite.

Soveltuvat lietteen multaamiseen niin nurmelle, sängelle kuin muokatulle maalle.

 

Kuvat aukeavat suuremmiksi klikkaamalla pikkukuvaa!

3-lohkoinen runkorakenne

Nostolaitekiinnitys

LHSD multaimen rakenne on kolmilohkoinen. Sivulohkot nostetaan sylintereillä pystyyn ja lukitaan automaattisesti sylinterikäyttöisillä salpalukituksilla. Kuljetuksessa multaimen maavara on suuri. Tämän mahdollistavat reilulla liikevaralla varustettu nostolaite sekä vantaiden hydraulijousitus. Painatus vantaille tapahtuu 4-pistenostolaitteen kautta.

 

Vantaat

LHSD multaimessa on työleveydestä riippuen 12, 15 tai 17 kpl vantaita. Vannaskohtainen hydraulijousitus tasaa painatusvoiman jokaiselle vantaalle ja sallii isojenkin esteiden ylittämisen, koska vantaiden joustovara ylä-alasuunnassa on noin 30 cm. Jokainen vannas on myös nivelöity, jolloin se pääsee kääntymään sivuttain 30 astetta suuntaansa. Vantaan jousitus ja nivelöinti tekevät multaimesta hyvin maanpintoja myötäilevän.

 

 

 

Laakerointi

Vantaissa on 1-kiekkorakenne, kiekon vahvuus on 10 mm, jolloin kiekko leikkaa maahan selkeän uran ja liete saadaan menemään tarkasti maaperään ja imeytyminen on nopeaa. Kiekkojen suuri halkaisija 405 mm takaa kevyen pyörinnän, mutta ei kuitenkaan nosta herkästi kiviä. Kiekoissa on tiivis ja luotettava AgriHub-laakerointi.

 

 

Jakaja

Liete jaetaan Harsön sivusyöttöisellä pystymalli-sella jakajalla. Jakaja on varustettu epäkeskoleik- kureilla ja se toimii tehokkaasti myös jäykällä, heinää ja rehuntähteitä sisältävällä lietteellä. Jakajan terät ovat karkaistut ja tarvittaessa vaihdettavissa. Liete jaetaan 50 mm letkuja pitkin kumisuulakkeille, jotka ohjaavat lietteen tarkasti maahan. Suulakkeiden väli on 270 mm ja niissä on valinnainen tippalukkotoiminto.

Multain sisältää aina LED-valot ja hitaanajon kolmion. Pintalevityslautanen on mahdollista asentaa multaimen runkoon, jolloin multainta ei tarvitse jättää pois jos halutaan tehdä pintalevitystä. Multain on myös mahdollista varustaa keskitetyllä rasvauksella.

 

 

HINATTAVA MULTAIN 8M

Hinattava multain

Hinattavan multaimen rakenne mahdollistaa asennuksen myös kevyempirakenteisiin säiliörunkoisiin lietevaunuihin, koska multain ei tarvitse erillistä nostolaitetta koneen käyttämiseen tai erillistä runkoa multaimen kiinnittämiseen. Multain on helposti myös jälkiasennettavissa. Multaimen rakenteiden kestävyys on erinomainen, koska lietevaunun paino ei kohdistu hinattavaan multaimeen missään tilanteessa. Aisalla oleva nivelöinti sallii hyvät liikevarat multaimelle maanpinnan muotojen mukaan. Mahdollisimman alas viety rakenne tekee multaimesta vakaan myös rinnemailla ajettaessa. Multaimen hinattavasta rakenteesta johtuen pistekuormaa maanpintaan nähden saadaan vähennettyä. Huolimatta hinattavasta rakenteesta multain-lietevaunuyhdistelmällä pystyy peruuttamaan normaalisti, sillä multain on varustettu sähköisellä pakko-ohjauksella. Hinattava multain sopii nurmelle, sängelle ja muokatulle pellolle.

 

Kuvat aukeavat suuremmiksi klikkaamalla pikkukuvaa!

Hinattava multainRunko

Kone kiinnitetään lietevaunuun pakko-ohjautuvalla hinattavalla rakenteella. Multain kulkee oman pyörästönsä varassa, jolloin se ei lisää lietevaunun akselimassaa. Multain on nivelletty liikkumaan pysty-, vaaka- ja kiertosuunnassa, jolloin multain kulkee maanpinnan mukaisesti riippumatta vaunun liikkeistä.

 

LautaspakettiLautasvarsi

Hinattavassa multaimessa on 15 lautaspakettia ja niiden jokainen varsi on jousitettu kovaakin rasitusta kestävillä kumielementeillä. Näin ollen lautaspaketti pääsee joustamaan ylä- ja alasuunnassa reilusti, jolloin esimerkiksi pellolla kiven ylitys ei nosta koko laitetta.

 

 

Kiekko D455 mmLaakerointi

Multaimessa on 32 kpl suuria D455 mm kiekkoja. 1-kiekko rakenteella vetotehon tarve pysyy kohtuullisena suuremmallakin työleveydellä, koska vakoa ei avata turhan suureksi ja näin vältetään kivien nouseminen pellon pintaan. Multaussyvyys jopa 10 cm. Kiekon laakeroinnissa käytetään tiiviitä ja luotettavia SKF:n napoja.

 

Tasauslevyt

Liete sijoitetaan vakoon kiekon jälkeen maanpintaa lähellä olevan kumisuulakkeen kautta. Kumisuulakkeiden väli on 258 mm. Multaimen taakse on kiinnitetty tasauslevyt, jotka lannan maahansijottamisen yhteydessä tasaavat pellolla olevat esim. myyrien tekemät keot tai muut epätasaisuudet, jotka muuten joudutaan tasaamaan erillisesti. Tasauslevyjä voidaan käyttää myös pinnan tasaamiseen kynnöksellä ajettaessa. Muokatulla maalla ne sekoittavat lietettä paremmin maahan, jolloin vaikutus nopeutuu ja typen haihtuminen vähenee.

 

Harsön jakajat

Hinattavassa multaimessa on 2 kpl Harsön pystymallista ja epäkeskolla varustettua jakajaa. Jakajissa on leikkaavat terät, jotka hienontavat tehokkaasti heinät ja rehuntähteet. Harsön jakajat ovatkin tunnettuja tukkeutumattomuudestaan, luotettavuudestaan ja pitkästä huoltovälistä. Öljyntarve on vähäinen, vain 40 litraa minuutissa. Jakajalta liete jaetaan sisähalkaisijaltaan 50 mm letkuille, mikä takaa lietteen riittävän virtauskyvyn. Tarvittaessa voidaan käyttää vain puolta työleveyttä sulkemalla toinen jakaja.

 

Ohjain

Multaimen toimintoja ohjataan 2,7″ näytöllä. Kone toimii niin vapaasti kiertävällä kuin LS-pumpulla varustetuissa traktoreissa. Lisävarusteena on saatavana päisteautomatiikka, jolloin yhdellä napin painalluksella lietevaunun 3-tieventtiili saadaan menemään sekoitukselle, vantaat nousemaan ylös ja jakaja pysähtymään. Päisteessä kääntymisen jälkeen samat toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa järjestyksessä uudella napin painalluksella, jolloin levitystä voidaan jatkaa pysähtymättä. Levityslaite menee lopuksi kuljetusasentoon samalla napin painalluksella.