fbpx

LIVAKKA

Premium

Kattavin ja urakoitsijoiden suosikki on PREMIUM-OHJAINPAKETTI, jonka hallintalaitteina toimivat joystick ja selkeä, helppokäyttöinen 7” näyttö. Näytön kieli on valittavissa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Premiumissa on kuorman tunteva hydrauliikka, joka käyttää traktorin tuottamaa öljyn virtausta ainoastaan tarpeen mukaan vähentäen näin öljyn kuumenemista. Premium-ohjainpaketti sisältää myös paljon automatiikkaa, joka helpottaa ja nopeuttaa lietevaunulla työskentelyä sekä tuo siihen lisää turvallisuutta.

Täyttöautomatiikka pysäyttää pumppukuormaimen automaattisesti, kun lietevaunu on täynnä.
Päisteautomatiikalla saadaan yhdellä napin painalluksella lietevaunun 3-tieventtiili menemään sekoitukselle, multaimen nostolaite nousemaan ylös ja jakaja pysähtymään. Päisteessä kääntymisen jälkeen samat toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa järjestyksessä uudella napin painalluksella, jolloin levitystä voidaan jatkaa pysähtymättä. Levityslaite menee myös lopuksi kuljetusasentoon samoin yhden napin painalluksella.

Multaimen painatusautomatiikalla säädetään näytöltä kiekkojen maahakuisuutta, säätöväli 25–80 bar. Määränsäätöautomatiikalla saadaan lietettä virtaamaan peltoon juuri haluttu määrä t/ha riippumatta ajonopeuden vaihteluista. Virtausmittari mittaa lietteen virtauksen reaaliaikaisesti riippumatta lietteen laadusta.

Telin lukitusautomatiikka tuo turvallisuutta tieajoon, koska teli lukittuu automaattisesti nopeuden kasvaessa yli säädetyn nopeuden. Lukitus myös aukeaa automaattisesti nopeuden hidastuessa. Peruutettaessa automatiikka hoitaa telin ohjauksen.

Ajo- ja levitystiedon keräystoiminnon avulla saadaan kätevästi tiedot levitetyistä lietemääristä, työtunneista ja kilometreistä laskutusta varten.

Premiumin hydrauliikka

Vaunussa on yksi 200-litrainen propo Mäki-Reinille ja jakajalle sekä 5-7 siivuinen propoventtiili, jonka kautta ohjataan kaikkia liikkeitä. Propojen toiminnot on tuplataan 6/2-venttiileillä. Kaikkia venttiileitä ohjataan kahdella IFM cr0020 I/O -tietokoneella. 

Traktoriin kytketään vain yksi painelinja, paluulinja sekä LS-linja mikäli traktorissa se on. 

Vaunussa on aina pakko-ohjaus, jota ohjataan kulma-anturilla ja tietokoneella.

Määränmittaus tapahtuu virtausmittarilla, joka perustuu magneettikenttään, joten se mittaa reaaliaikaiset litramäärät ja voidaan kalibroida eri lietelaadulle. Virtausmittari antaa virtauksen määrätiedon ja nopeusanturi nopeuden, jonka mukaan tietokone ohjaa kolmitietä.

Kuormaimen liikkeitä pystytään käyttämään vaikka neljää yhtäaikaa ja kaikkien liikkeiden virtaus on säädettävissä näytöltä.

Ohjelmisto on PEL-tuotteen kehittämä, joten siihen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Easy control
Easy Control
Näyttö
Pilot+
bomech
Bomech -vetovannasmultaimet
naytto_perus
Ohjaimet
multaimet-1
Kiekkomultaimet
Livakka Pro 23 lietevaunu
Pro vaunut
Livakka Bomech
Light vaunut
Sivupumppukuormain
Pumppukuormaimet

Tilaa uutiskirje

Saat parhaat vinkit ja uutiset

Kirjoita sähköpostiosoitteesi alle ja saat ensimmäisenä PEL-Tuote Oy:n kuumimmat uutiset ja tiedot uutuuksista! Spämmiksi asti ei postia kerry.