Pääsimme World Manufacturer Identifier -tunnisteluetteloon

Ainutlaatuisuutemme on todistettu kunnialla päästä WMI:n, World Manufacturer Identifier -listalle. WMI yksilöi moottoriajoneuvon tai perävaunun valmistajan. Koodi osoitetaan tietyin kriteerein ajoneuvolle, jotta mainitut valmistajat ja alkuperä voidaan tunnistaa. Se varmistaa myös ainutlaatuisuuden kaikista valmistetuista ajoneuvoista.