Slangspridare

 

ylöskääntyvät letkutSlangspridning utökar den tillgängliga spridningstiden och smutsar inte ner vegetationen.

Slangspridarna är konstruerade för snabb, jämn och nästintill luktfri ytspridning på brodd och gräs. Mycket lite kväve försvinner eftersom slammet förs direkt till växtrötterna. Slangspridarna har lodräta hydrauliska fördelare från Harsø. Fördelarna med excenterskärare fungerar effektivt på stelt slam med mycket hö och även på foderavfall. Skärarens blad är härdade och kan bytas ut. Fördelarna från Harsø har stor slamgenomträngningsförmåga, men ändå litet hydraulikbehov (max. 40 l/min), vilket innebär knappt några begränsningar för traktorutrustningen. Slangarna är Ø45 mm, vilket säkerställer att slammet är tillräckligt flytande och minskar risken för att slangarna täpps till. Bommarna har säkerhetsfjädrar och fästs med gungande upphängning i hisstommen i samtliga modeller. På så sätt orsakar pendlingarna från ojämn terräng inte någon ojämn fördelning av slammet, och konstruktionen sitter inte heller hårt fast. I vagnar med svängspindel är slangspridarnas fördelare sidomatad och i vagnar med styrd boggi matas den underifrån.

Slangspridarmodeller

12 m slangspridare med uppvändbara slangar

  • Arbetsbredd 12 m
  • Transportbredd samma som vagnens bredd
  • Slangarna vrids hydrauliskt uppåt under transport – droppfri modell

16 m slangspridare med uppvändbara slangar

  • Arbetsbredd 16 m
  • Transportbredd samma som vagnens bredd
  • Slangarna vrids hydrauliskt uppåt under transport – droppfri modell
  • Ledat bomhuvud, hydraulisk retur av bomhuvud
  • 16 m slangspridare finns även med fördelare med hydrauliska blockspärrar. Arbetsbredden kan då ställas in till mellan 10–16 m.

turvajousitus ja keinurunkoHarsön jakaja