Pumplastare

 

Prima, snabba Livakka pumplastare

Vagnen fylls utan att man behöver flytta traktorn. Alla funktioner på vagnen styrs för hand från traktorhytten med den nya joysticken och med propventiler. Pumplastarna kan endast förmonteras på vagnar med styrd boggi.

8 keskipumppukuormain lisänivelelläPumplastarens basutrustning inkluderar en hydrauldriven Mäki-Reini-pump i 3- eller 4-serien för lastarbommen samt ett dropptråg. Standardpumpdjupet är 4 m. Bommen har dessutom alltid en extraled som möjliggör lastning även från små öppningar eller brunnar. Vagnen kan även utrustas med en överföringspump med vilken slammet kan pumpas från vagnen och tillbaka till lagerbehållaren via lastarens skumslang. Överföringspumpen kan endast monteras med en 8 tums centralplacerad pumplastare.

Livakka pumplastare

6″ sidoplacerad pumplastare

  • Påfyllning från vagnens högra sida
  • Hydraulikbehov minst 60 l/200 bar
  • Pumpeffekt upp till 8 000 l/min

8″ centralplacerad pumplastare

  • Påfyllning från båda sidor av vagnen
  • Hydraulikbehov minst 70 l/200 bar
  • Pumpeffekt upp till 12 000 l/min