Stenplockare Play Watch video

Kivi-Pekka stenplockare tillverkas i Rantasalmi bland de stenigaste åkrarna i Finland. Stenarna på våra åkrar består huvudsakligen av granit och erbjuder en perfekt miljö för produktutveckling och -testning. Kivi-Pekka stenplockare plockar upp stenar från åkern före och efter sådd och röjer sten och trä på nya åkrar.

Genom att använda Kivi-Pekka stenplockare förhindrar du slitage och skador på andra jordbruksmaskiner. Åkern ger även större avkastning då stenarna inte begränsar klipphöjden eller förhindrar skördning eller orsakar skador på maskinerna.

Maskinerna skräddarsys alltid efter kundernas önskemål. Kivi-Pekkas hållbarhet och effektivitet gör den lämplig för såväl maskinkooperativ som maskinentreprenörer. Förutom jordbruksarbete kan maskinen även användas vid röjning av åkrar, reparation och anläggning av vägar, golfbanor och grönområden. Kivi-Pekka stenplockare säljs till 48 länder, där de används för att plocka stenar från hundratusentals hektar stora åkrar varje år.

Kivi-Pekka stenplockare tillverkas med hög yrkesskicklighet, och kvaliteten och styrkan på stålet som används som material har valts ut noggrant baserat på mer än 30 års erfarenhet. Vi utvecklar kvaliteten kontinuerligt och fokuserar speciellt på att förbättra maskinernas hållbarhet och funktionssäkerhet för att uppfylla behoven inom de snabbt utvecklande och växande jordbruks- och entreprenadsektorerna.

Kivi-Pekka stenplockare behöver ingen stor traktor

Maskinen kräver 70 hk bogseringskapacitet och 20 l/min hydraulisk kapacitet. Därför räcker det med en liten traktor för att plocka stenar, vilket sparar både bränsle och kostnader och gör att jordbrukets större maskiner istället kan användas till mer krävande arbeten.

Fyra arbetsbredder

Kivi-Pekka stenplockare tillverkas i tre olika arbetsbredder: 4 m, 5 m, 6 m och 7 m. Maskinens bredd väljs utifrån hur mycket den ska användas och mängden stenar så att man får en maskin som uppfyller kundens behov. Kivi-Pekka 5, Kivi-Pekka 6 och Kivi-Pekka 7 har en bredare lyfttrumma, vilket gör den effektivare vid hantering av stenigare jord.

Lyfter upp till 50 cm stora stenar (tilläggsutrustning Flex Drum)

Kivi-Pekkas Flex Drum möjliggör plockning av större stenar än med en lyfttrumma av standardmodell. Kraftöverföringen sitter på en separat stomme som lyfter hela lyfttrumman och möjliggör plockning av upp till 50 cm stora stenar. En hydraulisk tryckackumulator i Flex Drum höjer trumman och hjälper den över stora stenar. Trumman kan dessutom lyftas i det översta läget med hydraulik. Fjädringen i Flex Drum dämpar stötar mot sållet och pinnarna och förlänger därmed deras livslängd. Tack vare Flex Drum behöver trumman inte roteras bakåt, utan den kan höjas och plocka upp en stor sten utan att man behöver stanna den.

På den övre bilden är Flex Drum i övre läget, på den undre bilden i nedre läget.

Hållbarhet

Kivi-Pekka stenplockare har hållbara specialremmar. Kraften överförs till lyfttrumman via raka drivremmar, vilket minskar kraftbehovet. Remmarna skyddar också mot överbelastning samtidigt som de absorberar stöten från stenarna som träffar maskinen så att den inte förmedlas till traktorn. Remmarna är mycket slittåliga och kräver mycket lite underhåll. Kivi-Pekka stenplockare har mycket låga driftkostnader eftersom drivlinan inte innehåller några dyra delar som kan skadas.

Jordsållssystem i tre steg

I Kivi-Pekka stenplockare sållas jorden i tre steg:

 • Stenarna hamnar i maskinen via sållet som sitter under lyfttrumman.
 • När stenarna träffar behållaren rinner jorden tillbaka ut på åkern via ett galler i botten.
 • Jordlådan bakom gallret i behållarens bakvägg sorterar jorden vid tippningen.

Stenarna blir renare och kan användas vid t.ex. byggnadsarbete eller som markbyggnadsmaterial. Sållningen sker vid tippningen. Jorden rinner ner i en jordlåda och vidare ut på åkern. Sållets standardstorlek är 40 mm. Sållstorlek 30, 35 och 50 mm finns som tilläggsutrustning. Stenbehållarens bakvägg och botten har en robust nätdesign. Stenbehållarens överdel består av kraftig Hardox-plåt.

Strängläggarna tillverkas av specialstål och pinnarna går igenom ett rör. Pinnarnas gallerstruktur gör röret riktigt starkt. Maskinen kan köra i mer än 1 000 timmar innan pinnarna behöver förlängas. Strängläggarnas pinnar robotsvetsas för optimal kvalitet.

Extra starka pinnar i lyfttrumman

Pinnarna i Kivi-Pekka stenplockare är resultatet av lång produktutveckling. Standardpinnarna är 12 x 45 mm och är lämpliga för en normal lyfttrumma (max. stenstorlek 35 cm). Extra starka 13 x 50 mm pinnar används i maskiner med Flex Drum som kan plocka upp till 50 cm stora stenar.

Pinnarna har monterats med flexibla gummielement och rör sig i sidled.

 

 

Landsspecifik utrustning

Kivi-Pekka stenplockare levereras enligt landsspecifika krav. Maskinernas ljus, reflexer, dragstång och bromssystem kan därmed skilja sig mellan olika länder.

Hög tipphöjd

Kivi-Pekka stenplockare har en tipphöjd på 290 cm, vilket möjliggör tippning i höga schaktvagnar.

Kivi-Pekkas standardutrustning:

 • däck 560/60R22,5
 • alla kraftöverföringsaxlar
 • jordsåll till stenbehållaren
 • såll till lyfttrumman
 • HD-pinnar till strängläggarna
 • pinnar till lyfttrumman
 • LED-lampor och LGF-skylt
 • boggistödhjul
 • tipphöjd 290 cm
 • hydraulisk inställning av arbetsdjup
 • verktygs- och reservdelslåda
 • järnspett

Tilläggsutrustning

Däckalternativ:

 • 710/45R22.5
 • 700/50R26.5
 • boggi 500/50R17
 • boggi 500/55R20

Övrig tilläggsutrustning:

 • Hydraulisk lyftning av strängläggarna
 • Flex Drum för 50 cm stora stenar
 • Extra starka pinnar 13 x 50 mm
 • Rotationsvakt
 • Scharmuller K80 dragkroksanordning
 • hydrauliska eller pneumatiska bromsar

KIVI-PEKKA STENPLOCKARE KAN FÖRSES MED TILLÄGGSUTRUSTNING SOM UNDERLÄTTAR ARBETET

En separat hydraulisk lyftmekanism för strängläggarna finns som tilläggsutrustning till Kivi-Pekka. Strängläggarna lyfts med en enkelverkande hydraulcylinder, som lyfter båda strängläggarna samtidigt. Strängläggarna låses mekaniskt i det övre läget med hakar så att de håller sig uppe under transport. Kraftöverföringsaxlarna och manövervajrarna behöver inte kopplas loss, utan allt som behövs för att göra Kivi-Pekka klar för upptagning eller transport kan göras från styrhytten utan att föraren behöver stiga ur traktorn.

Vid dammiga förhållanden kan sikten vid körning med Kivi-Pekka vara mycket dålig. Rotationsvakten håller koll på drivningen av strängläggaren och lyfttrumman. En signallampa på skärmen i styrhytten tänds och en ljudsignal ges om strängläggaren eller lyfttrumman stannar under arbetet.

Kivi-Pekka stenplockare tekniska specifikationer:

  Kivi-Pekka 4 Kivi-Pekka 5 Kivi-Pekka 6 Kivi-Pekka 7
Vikt (kg) 4000 5000 5400 6540
Arbetsbredd (cm) 400 500 600 700
Stenstorlek (cm) 2,5 – 35 2,5 – 35 (50 Flex Drum) 2,5 – 35 (50 Flex Drum) 2,5 – 35 (50 Flex Drum)
Effektivitet 700 kg/min 1000 kg/min 1200 kg/min 1400 kg/min
Stentankens volym 1,5–2 m³ 1,5–2 m³ 1,5–2 m³ 3 m³
Däckstorlek  
Enda axel 560/60R22.5, 710/45R22.5, 700/50R26.5 560/60R22.5, 710/45R22.5, 700/50R26.5 560/60R22.5, 710/45R22.5, 700/50R26.5
Boggiaxel 500/55R20, 500/50R17 500/55R20, 500/50R17 500/55R20, 500/50R17 560/60R22.5, 700/45R22
Stödhjul 195 x 14 195 x 14 boggi 195 x 14 boggi 195 x 14 boggi
Effektbehov 70 hk 80 hk 80 hk 100 hk
Körhastighet 1-6 km/h 1-6 km/h 1-6 km/h 1-6 km/h
Pinnar i lyfttrumma 18 st 28 st 28 st 33 st
Tipphöjd (cm) 290 290 290 290

Se också brochyrer


Intresserad? Kontakt!

Kivi-Pekka och Livakka produkter

Mikko Lappalainen
Tel. +358 40 550 8115
mikko.lappalainen(at)pel-tuote.fi