Gräsvält

Kivi-Pekka vält 700

Kivi-Pekka vält har konstruerats för att tåla påfrestningarna på steniga åkrar. De starka gummipackvalsarna är av specialkvalitet och skadas inte när de slår i en sten. Dessutom dämpar de slag mot lagren. På så sätt slipper man de vanliga skadorna på vältskivorna och problemen med lagren. Välten lämnar efter sig ett normalt och jämnt resultat och trycker tillbaka stenar i marken.

Välten består av tre block, varav det mittersta används vid transport på väg. Sidoblocken viks in hydrauliskt i transportposition och trycks ner i arbetsposition med en tryckackumulator så att man får ett jämnt yttryck längs hela bredden och följsamhet efter markens konturer. Maskinen kan utrustas med en framsladd eller gräsharv för att öka dess användningsmöjligheter. Välten trycker ner och packar fröna mot marken och förbättrar deras groförmåga dramatiskt. På samma gång trycker den ner stenar i marken.

Den pneumatiska såenheten kan utrustas med en 300 eller 500 liters fröbehållare. Då har välten 8 st. matarrör. Om såenheten är 800 liter har välten 16 st. matarrör.

Gräsharven och den pneumatiska såenheten möjliggör effektiv gräsförnyelse och kompletteringssådd. Det går även utmärkt att så andra småfrön. Den hydrauliska framharven i två rader öppnar försiktigt upp åkerns yta och ser till att fröet får bra kontakt med marken. Välten trycker sedan ner och packar fröna mot marken.

Den hydrauliska framsladden möjliggör effektiv tilljämning av den bearbetade marken samt söndring och smulning av jordskorpor och -klumpar. Välten fungerar bäst vid tilljämning av plöjd mark och gör att man slipper andra bearbetningsskeden före sådden. Framsladden jämnar till ojämnheter och välten packar ytan och förhindrar den från att torka för snabbt.

Tillämpningar

Utjämningsharvning på plöjd mark (med framsladden). Sår gräs, klöver, rybs, raps, ärtor, naturvårdsåkrar och till och med spannmål. Vältning av sådd. Anläggning av gräsmatta och kompletteringssådd (förlängning av gräsmattans ålder). Sådd av samlarväxter.

Packvals

Den gummibelagda packvalsen har konstruerats för att tåla slag och tuff användning. Därmed kan man öka både hastigheten och effekten avsevärt i många situationer jämfört med normala vältar.

Vält

Välten består av tre block och transporteras på det mellersta blocket. Tryckackumulatorer sätter jämnt tryck på packvalsarna och skapar flexibilitet mellan blocken. Den hållbara packvalsen av gummi gör att välten kan hålla en högre hastighet.

Såenhet

Såenheten är en PS 300 eller PS 500 (liter) från APV med elfläkt eller en PS 800 med hydraulfläkt. Maskinen levereras med matarhjul för små och större fröer.

Manöverenhet

Manöverenhetens meny är på finska. Packvalsen har en hastighetsgivare. Frömatningen regleras automatiskt efter hastigheten.

Alternativ för den tvåradiga framharven

Framsladd

Orsaker att skaffa en gräsvält

kostnadsbesparing, möjlighet att skjuta upp dyrt förnyande av gräsmatta genom att tillsätta livskraftiga frön, full vegetation varje år, bättre kvalitet på vegetationen när ogräset inte tar över då man öppnar upp gammalt gräs från fjolåret, snabbare tillväxt, arbetsbredd, snabb och effektiv, kan även bearbeta stora ytor, mångsidig, kan även välta bearbetad jord, kan så rybs, raps, naturvårdsåkrar m.m., lämplig för maskinkooperativ

Tekniska data

KIVI-PEKKA 700
MED HARV
MED FRAMSLADD
Arbetsbredd 700 cm 700 cm
Effektbehov från 70 hk från 120 hk
Hydraulblock 3×2 dubbel funktion 3×2 dubbel funktion
Transportbredd 295cm 295cm
Packvalsens diameter 540cm 540cm
Antal pinnar 71/54 st. 0 st.
Fördelning av pinnar 100/65 (mm) 250 (mm)
Antal fjädrar 0kp 28kpl
Vikt 3080kg 3160kg