Tallriksharv

Bogserade 4,5 och 5,5 m breda Kivi-Pekka tallriksharvar är lämpliga för vår- och höstbearbetning av stora ytor. Maskinens stomme är tvådelad och hydrauliskt hopfällbar, vilket minskar transportbredden till bara 2,85 m. Maskinens arbetsdjup ställs in hydrauliskt och kan också ändras under körning. Genom att vrida tallriksarmarna ändrar man maskinens arbetsdjup, vilket gör att tallrikarnas markträffvinkel ändras efter arbetsdjupet. Maskinerna har en bärande 800 mm bakre packvals med stor diameter som standard.

Maskinen använder fyra bakpackvalsar med separata lager och stor diameter på åkern och de två mittersta packvalsarna vid transport på väg. På åkern kan maskinen också lyftas upp hydrauliskt på de två mittersta packvalsarna vid t.ex. vändtegarna. Då behöver man inte ändra arbetsdjupet. Den robusta 5,5 m breda tallriksharven väger totalt 4 675 kg, vilket ger den en metervikt på 850 kg. Lagren har mycket täta och pålitliga navenheter från SKF.

Kivi-Pekka TALLRIKSHARV

Kivi-Pekkas harv kan användas för stubbearbetning, reducerad bearbetning och såddbearbetning.

Den bogserade tallriksharven kan köras utan att maskinen behöver lyftas vid vändtegarna, vilket förbättrar arbetseffekten dramatiskt. Vid körning med en buren tallriksharv går en stor del av den totala arbetstiden åt till att vända på vändtegar och i hörn där man måste lyfta upp harven.

Med en bogserad Kivi-Pekka tallriksharv kör man i cirklar på åkern och kan även använda harven i kurvorna. Det ger ett bättre resultat än med en jämförbar buren harv. Harven är antingen i kontinuerligt arbetsläge eller sitter på den bakre gummipackvalsen så att traktorns bakhjul inte orsakar orimlig belastning på åkerytan såsom normala burna maskiner. På så sätt undviker man att kompaktera åkern.

 › Broschyr

Enkel och stabil konstruktion

Den stabila, rymliga och nästintill stockningsfria konstruktionen garanterar effektiv nedmyllning av halm och växtavfall i bearbetningslagret. En fast hjulsats med en sluten gummipackvals har monterats på maskinens stomme, och arbetsdjupet ställs in hydrauliskt genom att tallriksaxlarna vrids. Arbetsdjupet kan ställas in på mellan 0–15 cm och tallrikarnas transporthöjd är 30 cm.
 

STANDARDUTRUSTNING

  • Djupinställning av sidotallrikar
  • Rengöringsskrapa som håller packvalsen ren
  • Maskinerna har alltid transportljus som standard
  • Hydraulisk tryckstång
  • Dragstång med cylinderinställning
  • Bak- och framljus
  • Side discs for different working depths
  • LGF-skylt
  • Displayskala för arbetsdjup
 

TILLÄGGSUTRUSTNING

Packvals med större diameter (800 mm) som fungerar bättre när det är blött.

Hydraulisk framsladd som drivs av en separat hydraulcylinder. Framsladden har 80 x 10 sladdfjädrar med 150 mm breda knivblad, vilket underlättar formning av åkerytan och tilljämning av plöjd mark.

Efterharven följer tallrikarnas arbetsdjupinställning, men kan också låsas i övre läget när den inte används. Efterharven ger en bra såbädd vid såddbearbetning. Vid stubbearbetning används efterharven för att sprida ut halmhögar och därmed underlätta kommande arbetsskeden.

Det finns också en slät tallrik för väldigt låg bearbetning.

Det finns även extravikter.

 

TEKNISKA DATA

 
HARV 275
HARV 350
HARV 400
Arbetsbredd m 2,75 3,5 4,0
Egenvikt kg 2200 2800 3200
Egenvikt kg 800 800 800
Effektbehov 80-100 hk 100-120 hk 120-150 hk
Tallrikarnas diameter mm 510 510 510
Antal tallrikar 2 x 11 2 x 14 2 x 16
Tallriksavstånd mm 250 250 250
Kapacitet ha/timme 2,25-4,5 3,0-6,0 4,0-8,0
Bakhjul packvals 586/800 packvals 586/800 packvals 586/800