Företaget

PEL-Tuotes verksamhet började för 30 år sedan med att man gjorde om rör i slåtterhackor till reservdelar. Verksamheten fick sig en rejäl knuff när företaget började tillverka stenplockare år 1997. De skräddarsydda stenplockarna effektivt upp stenar från åkern före eller under sådden och förhindrar därmed slitage och skador på andra maskiner under skörden. Förutom vid arbete på åkern kan stenplockaren även användas vid reparation och anläggning av vägar, golfbanor och grönområden. Idag består varumärket Kivi-Pekka av stenplockare, tallriksharvar och multivatorer.

PEL-Tuotes produktserie innehåller också en flytgödselspridare, som utvecklades 2009. Maskinutbudet för slambehandling växte när PEL-Tuote köpte affärsverksamheten Livakka år 2013. Livakkas slamvagnar har tillverkats ända sedan 1970-talet och är ett av de mest välkända varumärkena i Finland. PEL-Tuote fortsätter att utveckla Livakka. Idag kan vi erbjuda våra kunder allt från små ytspridningsvagnar till stora och välutrustade entreprenadmaskiner.

Vårt motto ”Finsk expertis från de stenigaste åkrarna i Finland” är en perfekt beskrivning av vårt sätt att tänka och arbeta. PEL-Tuote Oy:s lokaler ligger mitt ibland sjöar och åkrar i Rantasalmi. De steniga åkrarna och stora höjdskillnaderna bildar en krävande testmiljö för våra produkter direkt utanför fabrikens dörr. Vår professionella personal är väl insatt i jordbrukets behov, och eftersom vi till stor del använder finska komponenter kan vi garantera våra kunder en finsk produkt av hög kvalitet.

I Finland sker försäljningen direkt till slutanvändaren, förutom i Lappland, där Lakkapää Oy ansvarar för försäljningen. I utlandet sker försäljningen via återförsäljare. Vi levererar för närvarande till mer än 50 länder. Exporten står för ungefär hälften av vår omsättning.