Sähköhydrauliikan Ohjaimet

Hydrauliikkatoimintojen ohjaus on valittavissa kolmesta eri ohjainvaihtoehdosta: Premium, Pilot+ ja Easy Control. Näistä kattavin ja urakoitsijoiden suosikki on

Premium -ohjainpaketti

jonka hallintalaitteina toimivat joystick ja selkeä, helppokäyttöinen 7” näyttö. Näytön kieli on valittavissa suomeksi, ruotsiksi tai 

englanniksi. Premiumissa on kuorman tunteva hydrauliikka, joka käyttää traktorin tuottamaa öljyn virtausta ainoastaan tarpeen mukaan vähentäen näin öljyn kuumenemista. Premium-ohjainpaketti sisältää myös paljon automatiikkaa, joka helpottaa ja nopeuttaa lietevaunulla työskentelyä sekä tuo siihen lisää turvallisuutta.

                  (klikkaa kuvia suuremmaksi)

  • Täyttöautomatiikka pysäyttää pumppukuormaimen automaattisesti, kun lietevaunu on täynnä.
  • Päisteautomatiikalla saadaan yhdellä napin painalluksella lietevaunun 3-tieventtiili menemään sekoitukselle, multaimen nostolaite nousemaan ylös ja jakaja pysähtymään. Päisteessä kääntymisen jälkeen samat toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa järjestyksessä uudella napin painalluksella, jolloin levitystä voidaan jatkaa pysähtymättä. Levityslaite menee myös lopuksi kuljetusasentoon samalla napin painalluksella.
  • Multaimen painatusautomatiikalla säädetään näytöltä kiekkojen maahakuisuutta, säätöväli 25 – 80 bar.
  • Määränsäätöautomatiikalla saadaan lietettä virtaamaan peltoon juuri haluttu määrä t/ha riippumatta ajonopeuden vaihteluista. Virtausmittari mittaa lietteen virtauksen reaaliaikaisesti riippumatta lietteen laadusta.
  • Telin lukitusautomatiikka tuo turvallisuutta tieajoon, koska teli lukittuu automaattisesti nopeuden kasvaessa yli säädetyn rajan. Lukitus myös aukeaa automaattisesti nopeuden hidastuessa. Peruutettaessa automatiikka hoitaa telin ohjauksen.
  • Ajo- ja levitystiedon keräys -toiminnon avulla saadaan kätevästi tiedot levitetyistä lietemääristä, työtunneista ja kilometreistä laskutusta varten.

 

Pilot +

Pilot+ hallintalaitteina toimivat joystick ja 4,3 ” näyttö. Pilot+ toimii niin vapaasti kiertävällä kuin LS-pumpulla varustetuissa traktoreissa. Käyttäjä voi hienosäätää koneen liikkeet haluamallaan tavalla. Teli lukittuu automaattisesti ja Pilot+ voidaan varustaa myös määränsäätöautomatiikalla.

 

Easy Control

 

on hyvä valinta ohjaimeksi lietevaunuihin, jossa toimintoja tarvitaan vähemmän. Toimintojen hallinta on toteutettu on/off venttiileillä ja ohjaimena toimii viidellä painonapilla varustettu kätevän kokoinen kalvopainikeohjain yksinkertainen, varmatoiminen ja edullinen rakenne.